Welcome to VGM

Welcome to Vidnyan v Gruhvidnyan Mahavidylaya, Chandur Bazar institution of academic excellence and achievement, was established in 2008. It is amongst one of the finest colleges within the University of Amravati.

Vision

Empowerment by application of knowledge, technology and skill amongst students, teachers…

Read more

Mission

To Educate Rural Area students qualitatively and Equipping them with modern Technology…

Read more

Principal Message

Dear Student! Welcome to Vidnyan v Gruhvidnyan Mahavidyalaya, Chandur Bazar…

Read more

President Message

अमरावती जिल्ह्यातील चांदूरबाजार परिसर तसा समृद्धच. संत महंताच्या वास्तव्याने व पदस्पर्शाने पावन झालेला कर्मयोगी संत गाडगेबाबा यांना अतीप्रिय असलेली नागरवाडी याच परिसरात. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनीही आपली पायधूळ इथेच झाडलेली. प्रज्ञाचक्षु संत गुलाबराव महाराजही इथलेच. महानुभवाची काशी रिद्धपूर हाकेच्या अंतरावर. अशा या पावन परिसरात उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात एका विशिष्ट ध्येयाने प्रेरित होऊन अनेक वर्ष प्राचार्य म्हणून काम करण्याचा योग मला आला. व त्या अनुभवातून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना रोजगारभिमुख व दर्जेदार शिक्षण देता यावे या हेतूने चांदूरबाजार येथे सन २००८ साली विज्ञान व गृहविज्ञान महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात आली.सन २०१७-१८ या वर्षात महाविद्यालय एका दशकाची यशस्वी वाटचाल पूर्ण करीत आहे. एका दशकाच्या अल्पकालावधीत या परिसरातील सुज्ञ पालक व विद्यार्थ्यांनी दाखवलेल्या विश्वासामुळे हे महाविद्यालय आज बोराळा रोड वरील स्वतःच्या प्रशस्त इमारतीत स्थलांतरित झाले आहे. विज्ञान, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र व वाणिज्य विषयाच्या पदवी पर्यंतच्या शिक्षणाची सोय या ठिकाणी करण्यात आली शिवाय इतर अनेक रोजगारभिमुख उपक्रम महाविद्यालयात सातत्याने राबविण्यात येतात व त्या करिता सतत मार्गदर्शन करण्यात येते… Read more

News and Events


Government Concession, Free ships, Scholarships

Important Instruction From the year 2011-2012 the Government has started E-Scholarship Scheme for the students. Students who are applying for GOI Scholarship must have their account in Nationalised bank. So the students are informed to submit Xerox copy of their

Read more

Academic Calender

-शैक्षणिक सत्र २०१७-२०१८- (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या नियमानुसार) अ.क्र सत्र दीर्घ सुट्टी पासून पर्यंत १. प्रथम सत्र सोमवार दि.१२ जुन २०१७ शनिवार दि .१४ ऑक्टोबर २०१७ २. हिवाळी दीर्घ सुट्टी सोमवार दि,१६ ऑक्टो.२०१७ शनिवार दि .४ नोव्हेंबर २०१७ ३.

Read more

Fee Structure

FEE STRUCTURE – 2017-2018 (As per Saul Gadge am Amravlti University Notification No. so /2:115) Sr.No. Parliculars For B.sc Amount in Rs. B.A/B.Com. Amount in Rs. 1 Tuition Fee 1000 1000 2 Prospectus and Admission Form 20 20 3 Laboratory

Read more
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys